Mangel på vitamin D og K kan gi høyere blodtrykk

For å forsøke  å kartlegge betydning av vitaminene D og K for blodtrykket har forskere i Nederland studert en gruppe  på ca 400 mennesker i Amsterdam i aldersgruppen 55 -65 år.  Man målte vitamin D konsentrasjonen i blodet (egentlig 25-hydroksy-vitamin D som er en forløper til vitamin D). Som mål på vitamin K mengden i blodet målte man en biomarkør, …

Lavt vitamin K-nivå kan øke risikoen for hjerte- og karsykdom

Vitamin K-mangel knyttet til risiko for hjerte-kar sykdom – ny studie En ny amerikansk studie viser  at  lavt nivå av vitamin K i blodet øker risiko for hjerte-karsykdom i en multi-etnisk gruppe på  709 middelealdrende personer som ble obervert i 11 år.  Man  målte et vitamin K-avhengig protein i blodet. Mengden inaktiv protein  var et uttrykk for vitamin K-status (høyt …

Vitamin K-mangel knyttet til risiko for hjerte-kar sykdom – ny studie

En ny amerikansk studie viser  at  lavt nivå av vitamin K i blodet øker risiko for hjerte-kar sykdom i en    multi-etnisk gruppe på  709 middelealdrende   personer som ble obervert i 11 år.  Man  målte et vitamin K-avhengig protein i blodet. Mengden inaktiv protein  var et uttrykk for vitamin K status (høyt niva av inaktivt protein = lavt inntak av vitamin …

Ny forskning på vitamin K2 og blodårer

Vi har tidligere nevnt  studien som ble publisert i mai 2015; et stort 3-års studium på  244 eldre kvinner hvor man viste at  inntak av vitamin K2 (MK-7) hemmet utvikling av aldersrelatert stivhet i blodårene, og i tillegg forbedret arterienes elastisitet signifikant i forhold til kontrollgruppen (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25694037). Det er kjent at kronisk nyresykdom er forbundet med kalsifiserte blodårer. I august …

Forsker Mona Møller

Danske forskere påpeker betydningen av vitamin K2

Den danske legen Henrik Hey og  moleylærbiologen Claus Lohman Brasen har nettopp publisert en ny oversiktsartikkel over betydningen av vitamin K2 for god helse i det danske bladet «Ugeskrift for læger».  De oppsummerer studier i ulike pasientgrupper som viser viktigheten av vitamin K2 for god benhelse og for å redusere risiko for hjerte/kar sykdom samt enkelte inflammatoriske tilstander.  De gir …

Ny omtale av nøkkelvitaminet K2 – vitaminet for alle!

Siste nummer av ukebladet «Hjemmet» Uke 18/15 har en artikkel om hvordan  vitamin K2 kan forebygge benskjørhet og holde blodårene rene: Professor Jan Gordeladze ved Universitetet i Oslo mener at K2 har stor betydning for folkehelsen. Han sier: «vi har sett at K2 stimulerer bencellenes evne til å danne og mineralisere benvev, noe som innebærer at knoklene forsterkes. Samtidig reduserer …

Kalsium, melkeprodukter og K2NOR® (vitamin K2) = god benhelse

Kalsium er et  viktig mineralstoff som har mange funksjoner i kroppen.  I tillegg til skjelettet, er kalsium viktig for nervesystemet, muskler og hjertet.  Skjelettet er kroppens kalsiumlager. Vi må  tilføre kroppen kalsium hver dag for å sikre at skjelettet vårt holder seg sterkt.  Skjelettet er  hele tiden i utvikling; benbyggende celler og ben-nedbrytenede celler  jobber sammen for at vi skal …

K2 viktig for hjerte/kar-helse

En ny spennende bok har nettopp kommet ut: «Vitamin K2: The missing Nutrient for Heart and Bone Health». Boken diskuterer sammenhengen mellom ben- og hjerte/kar helse og hvordan man kan forebygge sykdom.  Boken er skrevet av doktor Dennis Goodman, en hjertespesialist ved Langone Medisinske Senter i New York.  Goodman sier; «mange vet at vitamin K2 er viktig for benhelse, men  …

Vitamin K2 gir elastiske blodårer

En ny studie er publisert som viser at vitamin K2 gir friske og elastiske blodårer. Dette studiet viser at vitamin K2 er viktig for kalsiumbalansen i kroppen; inn i benvev og ut av blodårer.