Mangel på vitamin D og K kan gi høyere blodtrykk

For å forsøke  å kartlegge betydning av vitaminene D og K for blodtrykket har forskere i Nederland studert en gruppe  på ca 400 mennesker i Amsterdam i aldersgruppen 55 -65 år.  Man målte vitamin D konsentrasjonen i blodet (egentlig 25-hydroksy-vitamin D som er en forløper til vitamin D). Som mål på vitamin K mengden i blodet målte man en biomarkør, inaktiv-MGP (se faktaboks). Gjennom en periode på  6,4 år utviklet 62 % av personene høyt blodtrykk.  Det systoliske og det diastoliske trykket økte med henholdvis 4.8 mmHg og 3.1 mm Hg i  gruppen som hadde lav status av både vitamin D og vitamin K i forhold  til gruppen som hadde høyt nivå av begge vitaminene. Personer i lav status gruppen (både lav vitamin D og vitamin K)  hadde også over 50% større sannsynlighet for å utvikle høyt blodtrykk enn gruppen som hadde høyt nivå  av vitaminene.

Denne studien målte ikke vitamin K1 eller K2 i blodet, men  benyttet biomarkøren MGP.  Man kan derfor ikke skille mellom effekten disse to vitaminene, men fra andre studier vet man at vitamin K2 i lave doser er mye mer effektiv enn K1 for å redusere mengden inaktiv-MGP i blodet. Min tolkning blir derfor: spis vitamin K2  og sikr deg at nivået av inaktiv-MGP blir så lite som mulig! K2NOR® inneholder både vitamin D og vitamin K2!

 

van Ballegooijen og medarbeidere, 2017:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28396533

Matriks Gla protein; MGP: 

MGP er et såkallt Gla-protein som finnes i bløtvev, bla åreveggen. For å virke må MGP aktiveres av vitamin K2. Aktivt MGP kan binde kalsium og transportere det ut av åreveggen.Måling av inaktiv-MGP i blodet benyttes som et mål på vitamin K status:Høyt nivå av inaktiv-MGP = vitamin K mangel.Lavt nivå av inaktiv-MGP = god vitamin K status

 

Bestill K2 online her

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *