Om vitamin K2

Hva er vitamin K?

Vitamin K er en familie av fettløselige vitaminer. Vitamin K finnes naturlig som vitamin K1 (fyllokinon) og vitamin K2 (menakinon). Begge former finnes i vev hos dyr og mennesker. Vitamin K1 lages i planter, mens vitamin K2 produseres av bakterier. Vitamin K- familien består av en ringstruktur med forskjellige «haler». Det er fetthalen i vitaminet som gir dem ulike egenskaper i kroppen. Vitamin K2 finnes i flere varianter hvorav menakinon-7 (MK-7) er dem. MK-7 har god biotilgjengelighet.

• Vitamin K1 og vitamin K2 bidar til normal koagulering av blod
• Vitamin K1 og vitamin K2 bidrar til å opprettholde normal knokler

Hvorfor trenger vi vitamin K2?

diagram3Benmassen i kroppen endrer seg mens vi lever. I puberteten øker benmassen raskt, mens etter at vi har fylt 30 år minsker benmassen; raskere hos kvinner enn hos menn (se figur).  Tilskudd av vitamin K2 bidrar til å opprettholde et normalt skjelett hos friske mennesker.
Det finns dietter som inneholder mye vitamin K2. I Japan spiser man en rett som heter «natto» (laget av gjærede soyabønner) og som inneholder store mengder av vitamin K2. Dette kan bidra til at de bibeholder sitt normale skjelett.

Hvilke matkilder inneholder vitamin K2?

Vitamin K1 finnes i store mengder i grønnsaker som brokkoli, spinat og grønnkål. Vitamin K1 er hovedkilden til inntak av vitamin K fra maten og tilsvarer ca. 90% av det totale vitamin K inntaket. Inntak av vitamin K1 via kosten er tilstrekkelig for optimal koagulering av blod.
Vitamin K2 (menakinoner) lages av bakterier og finnes blant annet i fermentert ost (Jarlsberg, gammelost o.lign.), visse typer yoghurt og surkål.  Mengden vitamin K2 i disse kildene er imidlertid relativt liten. Vitamin K2 lages også naturlig i tarmen, men forskning tyder på at det i liten grad taes opp i kroppen. Vitamin K2 finns i store mengder i den japanske retten, «natto», laget på gjærete soyabønner og i andre likende gjærete matprodukter.

Er det trygt å spise vitamin K2?

Vitamin K er trygt å spise. I Japan har man spist den tradisjonsrike retten natto med store mengder vitamin K2 (MK-7) i mange hundre år uten at det er rapportert bivirkninger (Japanere har en av verdens høyeste levealder). Vitenskapelig litteratur har heller ikke rapportert bivirkninger av vitamin K2 (MK-7) selv i svært høye doser. I dyrestudier har man testet en dose som er over 3000 ganger anbefalt dose av K2NOR uten å påvise bivirkninger. European Food Safety Authority (EFSA) publiserte i 2008 en vitenskapelig rapport hvor de konkluderte med at vitamin K2 er trygt å spise.