Ny forskning på vitamin K2 og blodårer

Vi har tidligere nevnt  studien som ble publisert i mai 2015; et stort 3-års studium på  244 eldre kvinner hvor man viste at  inntak av vitamin K2 (MK-7) hemmet utvikling av aldersrelatert stivhet i blodårene, og i tillegg forbedret arterienes elastisitet signifikant i forhold til kontrollgruppen (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25694037).

Det er kjent at kronisk nyresykdom er forbundet med kalsifiserte blodårer. I august ble det publisert resultater fra en studie i en rottemodell for kronisk nyresykdom. Studien viste at vitamin K2 beskyttet mot kalsifiering av rottenes blodårer (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26295257 ).

I sommer ble det publisert resultater fra et placebo kontrollert studium i nyrepasienter. Den behandlete gruppen fikk 90 µg vitamin K2 + vitamin D per dag i 270 dager. Kontrollgruppen fikk bare vitamin D. Studien gikk over svært kort tid, men resultatene antyder at de pasientene som fikk K2 hadde mindre kalsifisering av blodårene enn kontrollgruppen   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26176325 .

Den vitenskapelig verden viser stor interesse for  betydningen av vitamin K for god benhelse og for å hindre kalsifisering blodårer. Studier i mennesker og dyremodeller har til nå vist svært lovende effekter. For ytterligere dokumentasjon pågår  i dag flere studier både med vitamin K1 (i legemiddeldoser) og vitamin K2, MK-7 (i kosttilskuddsdoser) i friske frivillige så vel som pasienter.  Det er spesielt fokus på vitamin K2s effekt på blodårene. I dag finnes det ikke noen medisin som kan hindre kalsifisering av blodårene.