Vitamin K-mangel knyttet til risiko for hjerte-kar sykdom – ny studie

En ny amerikansk studie viser  at  lavt nivå av vitamin K i blodet øker risiko for hjerte-kar sykdom i en    multi-etnisk gruppe på  709 middelealdrende   personer som ble obervert i 11 år.  Man  målte et vitamin K-avhengig protein i blodet. Mengden inaktiv protein  var et uttrykk for vitamin K status (høyt niva av inaktivt protein = lavt inntak av vitamin K). Forsøkspersonene ble inndelt i fire grupper fra lavt til høyt nivå av vitamin K.   Etter 11 år viste studien at gruppen med lavest  K-status (høy mengde  inaktivt protein) hadde  høyest risiko for  hjerte-kar sykdom og tilsvarende  hadde gruppen med høyst K-status  minst risiko (Kilde: Danziger og medarbeidere, mai 2016,   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27034472 ).

 

Tidligere har man vist liknende resultater i europeiske undersøkelser, bla «Rotterdam-studien» og et annet større  studium fra Nederland.  Studiene viser det samme: lavt innhold av vitamin K2 i blodet gir risiko  for hjerte-kar sykdom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *