Ofte stilte spørsmål

Hvorfor er vitamin K viktig for normal benhelse?

Vitamin K1 og K2 aktiverer et protein i benvev som heter osteokalsin. Når osteokalsin er aktivert så binder det kalsium og bidrar til å inkorporere kalsium inn i skjelettet. Det er vist at bare 60 -70 % av osteokalsin er aktivert hos friske mennesker. Når man spiser vitamin K aktiveres osteokalsin. Derfor kan vitamin K bidra til å opprettholde et normalt skjelett.

Hvorfor er det viktig å kombinere vitamin K med vitamin D?

Vitamin D er viktig av flere grunner, blant annet hjelper vitaminet til normalt opptak av kalsium fra tarmen. Vitamin D bidrar til produksjon av osteokalsin, et sentralt protein for å bygge kalsium inn i benvev. For at osteokalsin skal kunne binde kalsium må proteinet først aktiveres av vitamin K (se over). Dette betyr at vitamin K og vitamin D jobber sammen og bidrar til normal inkorporering av kalsium i skjelettet.

Hvor stor dose vitamin K2 bør jeg ta?

Det er ingen offisiell anbefaling av «standard dose» for vitamin K2. K2NOR inneholder 200 µg pr.  For å bibeholde normale knokler bør vitamin K2 inntas jevnlig (slik man gjør med f. eks. tran).

Kan blodet bli for «tykt» med vitamin K2?

Nei, dette er ikke riktig. Vitamin K  er viktig for at blod skal levre seg (koagulere) når vi blør. Alle K vitaminene kan aktivere blodkoaglueringsfaktorer. I normale mennesker er disse faktorene 100% aktivert og vitamin K inngår i prosessen. Vi får mer enn tilstrekkelig vitamin K i kosten for normal aktivering av koagulasjonsfaktorene. Det betyr at om du spiser vitamin K2, så  blir ikke koagualsjonsfaktorene mer aktivert; de er allerede fullt aktivert. Mange studier viser at inntak av svært høye doser av vitamin K2 ikke har negativ innvirkning på koagulering.

Er det trygt å spise vitamin K2?

Ja, det er trygt å spise vitamin K2 så lenge man ikke bruker det blodfortynnende middelet Marevan. Går du på blodfortynnende midler – kontakt legen før du spiser vitamin K2.

Japanere spiser store doser vitamin K2 (MK-7) via matretten natto og har spist dette i hundrevis av år. Det er ikke påvist alvorlige bivirkninger av vitamin K2 eller vitamin K1, selv i svært høye doser inntatt over lang tid.  Vitenskapelig litteratur har heller ikke rapportert bivirkninger av vitamin K2 (MK-7) selv i svært høye doser. I dyrestudier har man testet en dose som er over 3000 ganger anbefalt dose av K2NOR uten å påvise bivirkninger. Det europeiske matsikkerhetsorganet, EFSA, har vurdert at vitamin K2 (både K1 og K2) er trygt å spise (EFSA 2008).

Vitamin K må ikke kombineres med Marevan

Spiser du Marevan skal du ikke innta vitamin K2. Marevan virker ved å blokkere effekten vitamin K, dvs koaguleringsproteinene blir ikke aktivert og det tar lengre tid for blodet å levre seg.

Hva slags mat inneholder vitamin K2?

Det er små mengder vitamin K2 i norsk kosthold. Gjæret mat er en viktig kilde, men kostholdet inneholder mindre og mindre gjæret mat. Det finnes vitamin K2 i «sterke» oster, eggeplomme, lever og noe kjøtt. De fleste typer av vitamin K2 som finnes i mat blir ikke så effektivt tatt opp og utnyttet i kroppen. I tarmen lages det også vitamin K2, men man mener at lite tas opp. Når man måler vitamin K2 i blod hos friske mennesker i Norge, så er nivået i blodet svært lavt i forhold til f. eks. japanere som spiser K2, MK-7, i matretten «natto».

Hva er forskjellen på vitamin K2 og vitamin K1?

Vitamin K1 og  vitamin K2 likner på hverandre. De har forskjellig «hale» noe som gjør at de har forskjellig opptak og oppholdstid i kroppen. Både vitamin K1 og vitamin K2 bidrar til å opprettholde et normalt skjelett. Mange studier har imidlertid vist at vitamin K1 fra kosten bare delvis tas opp i tarmen (fordi det er bundet til maten), mens vitamin K2 i kosttilskudd tas effektivt opp når det kombineres med fett (f.eks. i kombinasjon med et måltid).  Vitamin K2 er en stor familie av vitaminer som likner på hverandre, men med noe ulik evne til opptak i kroppen. Vitamin K2, MK-7, har god biotilgjengelighet.

Hvor forskes det på vitamin K2 i dag?

Mange miljøer rundt om i verden forsker på effekter av vitamin K2. I Europa er det først og fremst i Nederland man har gjort mange kliniske studier som er publisert. I Sverige, Tyskland og Danmark  har flere miljøer startet  kliniske studier med vitamin K2 både på friske og syke mennesker. Det vil ta noe tid før arbeidene blir tilgjengelige.