Hva skjer når man har mangel på vitaminene K2 og D?

      I en rekke studier i hele verden har man sett på sammenheng mellom benbrudd og vitamin K og D status i personene. I Thailand og Frankrike studerte man kvinner med brudd og fant at de aller fleste hadde mye lavere nivå av vitaminene K og D i forhold til kontroll personer. I en studie av kvinner og menn i Japan med …

Norsk kosthold mangler et viktig vitamin

Mangler vi et viktig vitamin? Nyere studier tyder på at mat i den vestlige verden  innholder for lite av vitamin K2, også norsk mat.  Et nytt stort 3-års studium på  244 eldre kvinner viser at  inntak av vitamin K2 (MK-7) hemmer utvikling av aldersrelatert stivhet i blodårene og forbedrer elastisiteten. Tidligere er det vist i den samme gruppen kvinner at de …

Hvorfor tar du vitamin K2?

Erling svarer: «I utganspunktet spiser jeg vanlig norsk mat og tar omega-3-kapsler. Jeg har vært plaget med vonde skuldre og smerte i et kne. Skuldrene er forkalket, det har jeg sett på røntgenbilder, men noe har skjedd. For ca 3 år siden begynte jeg å spise vitamin K2 i tillegg. Nå kan jeg gå på ski uten å merke noe …

Vitamin K2 beskytter oss når vi er syke

Professor Jan Oxholm Gordeladze, som leder forskergruppen «Stamceller og microRNA», ville finne ut hvordan de kunne hindre tap av benvev når vi har betennelser i kroppen. Det førte til et oppsiktsvekkende funn. Begge metodene som ble brukt på bencellene – genterapi og tilførsel av vitamin K2 – hadde effekt. I tillegg kunne forskerne se at K2 forsterket effekten av genterapien. …

Seminar om vitamin K2 med Dr John E Whitcomb

Dr John E Whitcomb – Board Certified in Holistic and Integrative Medicine – discusses the power of vitamin K2 in this seminar. Can you imagine curing your cavities without a dentist? Can you imagine delivering a baby after only 30 minutes of labor? Or, curing osteoporosis without bone density drugs? How about pulling calcium OUT of your coronary arteries?

Aktuell vitamin K2-forskning

Det finns svært mye informasjon om vitamin K2 på nettet.  På YouTube er det lagt ut informasjonsfilmer og intervju med vitenskapsfolk som jobber med vitamin K2.  Søk på vitamin K2. Det er viktig å skille mellom vitamin K2, MK-7 og MK-4. MK-4 er aktiv i milligram doser mens MK-7 er aktiv i microgram doser (1/1000). Det forskes også på vitamin …