Hva skjer når man har mangel på vitaminene K2 og D?

 

hoftebrudd

 

 

I en rekke studier i hele verden har man sett på sammenheng mellom benbrudd og vitamin K og D status i personene. I Thailand og Frankrike studerte man kvinner med brudd og fant at de aller fleste hadde mye lavere nivå av vitaminene K og D i forhold til kontroll personer.

I en studie av kvinner og menn i Japan med brudd viste man en klar sammenheng mellom hoftebrudd og vitamin K2 og D status. Mengden vitamin K2 i blod hos personer med brudd var nesten tre ganger lavere hos menn med brudd enn hos friske kontroller. Tilsvarende var mengden vitamin K2 i blod hos kvinner nesten fire ganger lavere hos kvinner med brudd (se figur).

I en kartlegging av hoftebrudd i 12 regioner i Japan fant man en klar omvendt sammenheng mellom brudd og inntak av kalsium, magnesium, vitamin D og vitamin K. Spesielt var det en veldig klar sammenheng mellom inntak av natto (som inneholder store mengder vitamin K2) og brudd; jo høyere inntak av natto jo lavere var frekvensen av brudd.

Kilder:
Nakano et al. 2011
Yaegashi et al. 2008
Arunakul et al. 2009
Hodges et al. 1993

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *