Vitamin K2 beskytter oss når vi er syke

Professor Jan Oxholm Gordeladze, som leder forskergruppen «Stamceller og microRNA», ville finne ut hvordan de kunne hindre tap av benvev når vi har betennelser i kroppen. Det førte til et oppsiktsvekkende funn.

Begge metodene som ble brukt på bencellene – genterapi og tilførsel av vitamin K2 – hadde effekt. I tillegg kunne forskerne se at K2 forsterket effekten av genterapien.

Det virkelig uventede skjedde da forskerne sammenlignet effekten av genterapi med effekten av K2 alene. Det viste seg at vitaminet hadde nesten like stor effekt alene, som i kombinasjon med genterapien.

– Dette er første gangen man undersøker vitaminets effekt i en slik sammenheng, forteller Gordeladze, som er professor ved Avdeling for molekylærmedisin, UiO.

Kan bety mye for folkehelsen

Funnene bidrar til den økende forståelsen av K2, som først de siste årene har blitt viet mer oppmerksomhet. I dag blir vitaminet stadig oftere markedsført av kommersielle aktører.

Oxholm Gordeladze mener funnene kan bety mye for folkehelsen. Bentap med brudd etter fall fra «ståhøyde» er en vanlig årsak til mange sykehusinnleggelser i Norge.

– Det kan ha stor betydning for enkeltindividers helse å få en kontinuerlig beskyttelse mot beintap og åreforkalking, selv om man har betennelser i ny og ne, sier han. Les mer her på Institutt for medisinske basalfags sider!