Mot betennelsen

Vitamin K2 og effekt på betennelser

Kroniske betennelser kan blant annet føre til utvikling av hjerte- og karsykdom.

En japansk gruppe publiserte nylig en oversiktsartikkel hvor de påpeker at vitamin K er viktig for å dempe betennelser (dette er ikke nytt, men viktig å repetere!).
Forskerne viser til studier hvor både vitamin K1 og K2 tydelig hemmer betennelser og  betennelsesreaksjoner. Min kommentar er at forsøk i humane celler har vist at MK-7 er mye mer potent enn vitamin K1, så fortsett å spis K2NOR!

De japanske forskerne omtaler at vitamin K har en dobbel gunstig effekt for å redusere risiko for hjerte- og karsykdom fordi K2 også hindrer forkalkning av årene. Både hemming av betennelser og hemming av forkalkede blodårer er viktig for hjerte- og karhelse. K2NOR inneholder det du trenger for å hemme betennelse fordi vitamin K2 er effektiv..
Helt tilslutt diskuterer de sammenheng mellom lav vitamin K-status og dødlighet av hjerte og karsykdom. Mange kostholdsstudier viser at det er en sammenheng mellom lavt vitamin K nivå i blodet og risiko for å dø av hjerte- og karsykdom. Omvendt; god vitamin K-status er viktig for hjertehelsen!
Forskerne etterspør kontrollerte studier og det må man håpe kommer i fremtiden.

Les mer om studiet her:

The Inhibitory Roles of Vitamin K in Progression of Vascular Calcification, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32102248

Mvh Mona Møller, Axial Vita

Les mer om K2 og vitaminets effekt her 

Kjøp K2NOR her

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *