Mot betennelsen

Vitamin K2 og effekt på betennelser

Kroniske betennelser kan blant annet føre til utvikling av hjerte- og karsykdom. En japansk gruppe publiserte nylig en oversiktsartikkel hvor de påpeker at vitamin K er viktig for å dempe betennelser (dette er ikke nytt, men viktig å repetere!). Forskerne viser til studier hvor både vitamin K1 og K2 tydelig hemmer betennelser og  betennelsesreaksjoner. Min kommentar er at forsøk i …