K2NOR mot benbrudd

K2 styrker skjelettet og forebygger benbrudd hos kvinner

En ny interessant artikkel fra Japan om skjelettet til kvinner, og som tar for seg sammenheng mellom inntak av vitamin K2 og hyppighet av benbrudd hos kvinner.Vitamin K2 forebygger benbrudd hos kvinner.

Tidligere har det vært publisert flere studier som viser at inntak av vitamin K2 eller den japanske matretten natto gir et sterkere skjelett både hos kvinner og menn. Knapen-studiet fra Nederland har jeg omtalt tidligere; den viste at kvinner som fikk K2, MK-7, i tre år hadde bedre bentetthet (BMD) enn kontrollgruppen.

Den nye studien fra Japan er en kostholdsundersøkelse hvor de målte inntak av natto i den kvinnelige befolkningen. Natto er en japansk rett av gjærete soyabønner som innholder store mengder vitamin K2, MK-7. 

I studien så man på sammenhengen mellom inntak av natto og risiko for osteoporotiske brudd. Det var 1417 kvinner som ble fulgt over 15 år. Kvinnene var mellom 45 – 54 år ved start av studien (etter klimateriet). Personene ble delt inn i tre grupper: Lite , middels og stort inntak av natto pr uke. Dette tilsvarte henholdsvis < 50 µg, 100 -300 µg og > 350 µg MK-7 pr dag. I løpet av observasjonstiden fant man at 172 kvinner fikk osteoporotiske brudd. I studien korrigerte man for faktorer som kunne forstyrre resultatene (alder, bentetthet og andre faktorer). Forskerne fant en signifikant omvendt sammenheng mellom inntaket av natto og benbrudd. Det var nesten 50% mindre benbrudd i gruppen som spiste mye natto i forhold til den som spiste lite. Effekten ble tillagt innholdet av MK-7, men det ble spekulert i om også innholdet av isoflavoner i natto kan ha bidratt til de positive effektene. Det var ingen sammenheng mellom benbrudd og inntak av tofu eller andre soyaprodukter.

Skal vi sammenligne med norsk kosthold, så er min kommentar, at ved kun å spise norsk mat så får vi oss for lite K2. Et tilskudd av K2NOR vil bidra positivt til et sterkere skjelettet! 

En viktig «take home lesson» fra studiet, er at forebygging er viktig for å sikre god helse i fremtiden.
Så jo tidligere vi starter å tenke forebygging, jo bedre!
Når man er mellom 40 og 50 år burde man legge grunnlaget for å sikre et sterkt skjelett. Ta k2aktiv i dag!

 

Natto Intake is Inversely Associated with Osteoporotic Fracture Risk in Postmenopausal Japanese Women.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31825069

 

Bestill K2 online her

Bestill boken Alder ingen hindring online her

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *