Ofte stilte spørsmål om vitamin K2

Det er ingen «standard dose» som er anbefalt for vitamin K2. For å oppnå en god effekt på benhelse bør vitamin K2 tas over lang tid for å få effekt (slik man gjør med f eks tran). I studier på mennesker har man testet doser fra 45 – 360 mikrogram/dag (og enda høyere i form av natto). Hos voksne anbefales en tablett K2NOR som gir en dose mellom 90 mikrogram/dag. Ved visse tilstander kan dobbelt dose være aktuelt.

Ja, det er trygt å spise vitamin K2. Det er ikke påvist alvorlige bivirkninger av vitamin K2 eller vitamin K1, selv i svært høye doser inntatt over lang tid. I et rottestudium fikk dyrene 10mg/kg kroppsvekt, uten at det ble påvist bivirkninger. Dette er en dose som er nesten 10 000 ganger høyere enn 90 mikrogram/dag hos mennesker. Det europeiske matsikkerhets organet, EFSA, har vurdert at vitamin K2 er trygt å spise (EFSA 2008).

Nei, dette er ikke riktig. Vitamin K er viktig for at blod skal koagulere. Alle K vitamine kan aktivere blodkoaglueringsfaktorer. I normale mennesker er disse faktorene 100% aktivert av vitamin K som finns i kosten. Det betyr at om du spiser vitamin K2, så blir ikke blodfaktorene mer aktivert; de er allerede fullaktivert. Mange studier viser at selv høye doser av vitamin K2 har ikke innvirkning på koagulering.

Det er svært vanskelig å få tilstrekkelig vitamin K2 gjennom norsk kosthold. Det finns små mengder vitamin K2 i gjærete oster, eggeplomme og noe kjøtt, men dette er ikke nok. I tarmen lages det også vitamin K2, men man tror at lite tas opp. Når man måler vitamin K2 i blod på friske mennesker i Norge, så er nivået i blodet svært lavt uten tilskudd.

Vitamin K2 aktiverer et protein som heter osteokalsin. Når osteokalsin er aktivert så binder det kalsium og bidrar til å inkorporere kalsium i skjelettet. Over tid så sikrer dette sterke ben!

Studier har vist at vitamin K2 kan gi mer elastiske blodårer; dette gjør at blodet flyter lettere. Det forskes i dag på andre interessant effekter av vitamin K2 på livstilrelaterte sykdommer som overvekt, diabetes, men det trengs bedre dokumentasjon.

Mange miljøer rundt om i verden forsker på effekter av vitamin K2. I Europa er det først og fremst i Nederland man har gjort mange kliniske studier som er publisert. I Danmark har flere miljøer startet studier med K2 både på friske og syke mennesker. Det vil ta noe tid før arbeidene blir tilgjengelig. I Norge er det også flere forskere som har vist lovende resultater av vitamin K2 i humane celler i laboratoriet.

Om du har flere spørsmål, benytt gjerne kommentarfeltet under!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *