Forsker Mona Møller

Koronaviruset fra et forskers perspektiv

Jeg vil gi noen kommentarer til korona situasjonen ut fra et forskers perspektiv. Da jeg i morges søkte på COVID-19 i databasen PubMed kom det opp 609 artikler som alle er publisert i 2020. Mange er fra mars 2020 og de fleste fra China. Det som er helt spesielt er at de aller fleste artiklene er gratis og viser at forskere over hele verden ønsker å bidra sammen mot koronaviruset. Jeg har sett på noen artikler og mange går på beskrivelse av sykdomsforløp, spredning og prognoser for videre spredning i China.  Koronaviruset fra et forskers perspektiv så er det fokus på mulighet for å benytte eksisterende medisiner og bedre forståelse for koronavirusets egenskaper.

The Lancet (verdens mest prestisjefylte tidskrift) har opprettet  Corona Resource Centre hvor alle har gratis tilgang. I en lederartikkel skriver de en kommentar til situasjonen: «COVID-19: towards controlling of a pandemic»,  hvor de påpeker viktige tiltak og forskning som må til for å få kontroll på pandemien. Oppsummeringen er basert på WHOs ekspertgruppe for infeksjonssykdommer.

Norske myndigheter og forskere følger selvfølgelig WHO ekspertgruppens anbefalinger nøye. Vi vet allerede hva hver enkelt bør foreta seg for å hindre spredning.
For mange forskere er fokus å få frem en effektiv vaksine, men som beskrevet i norske media vil det dessverre ta tid før et slikt produkt er på markedet.
Les mer hva The Lancet skriver om Korona ved å følge denne linken https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2930673-5

 

Kost og kosttilskudd kjempeviktig for immunforsvaret, likeledes nok søvn og hvile. Pass på å få i deg det du trenger. 
Fortsett å spise K2NOR også i krisetider! Ønsker at alle skal komme seg gjennom denne krisen med god helse på andre siden!

Mvh Dr. Mona Møller

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *