hjerte- og karsystemet

Hvorfor har vitamin K2 en effekt på forkalkning av hjerte- og karsystemet?

 

Hvorfor har vitamin  K2 en effekt på forkalkning av hjerte- og karsystemet?

Jeg begynner året med å gi referanser studier til som omhandler på hjerte- og karsystemet. Dette er ikke nye studier, så for mange er dette gammelt nytt, men dette området som har mye fokus blant forskere.

Legger ved en lenke til en You Tube video hvor en amerikansk lege oppsummerer de mest kjente studiene, nemlig Rotterdamstudiet (fra 2004), Knapen-studiet (2015, friske kvinner som spiser tilskudd) og Kurnatowska (2015, nyrepasienter som får tilskudd).

Jeg omtalte også en norsk studie i fjor, den såkalte Hordalandstudien som er en parallell til Rotterdamstudien (Hordalandstudien er foreløpig bare publisert som et sammendrag fra et vitenskapelig møte.). Disse studiene er obervasjonsstudier, dvs man relaterer effekt til inntak av mat som inneholder K2.  Begge viste at vitamin K2 har en effekt på forkalkning av hjerte- og karsystemetrisiko for hjerte- og karproblemer, dersom man har et visst minimums matinntak av vitamin K2 (personene er fulgt over en 10-års periode).

Det er klart at å spise mat med K2 bidrar til positive effekter over tid, men et tilskudd forsterker effektene av forkalkning av hjerte- og karsystemet og man kan sammenlikne det med japanere som spiser natto (gjærete soyabønner). Natto har et svært høyt innhold av MK-7 og en japaner kan spise opp til 200 – 300 mikrogram MK-7 pr. dag.  Det er kjent at inntak av natto er relateret til lav frekvens av benskjørhet, men trolig er det også gunstig for japaneres hjerter og blodårer!

Hvorfor har vitamin K2 en effekt på forkalkning av hjerte- og karsystemet?

forkalkning av hjerte- og karsystemet

 

Figuren illustrer summarisk hvordan MK-7 aktiverer proteinet MGP som i aktivert tilstand vil frakte kalsium ut av åreveggen.

 

YOU TUBE: https://www.youtube.com/watch?v=r8ucokDJTbs&feature=youtu.be 

Knapen-studiet: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25694037

Kurnatowska artikkel: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26176325

Rotterdamstudiet: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15514282

 

Bestill K2 online her

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *