Helsegevinster av vitamin K2

Helsegevinster av vitamin K2

Helsegevinster av vitamin K2

Beskyttende effekt av K2 på forkalkning av bløtvev er det som har hatt størst fokus i 2019. Tenk bare på  blodårer og hva som skjer om de ikke er i stand til å transportere tilstekkelig med næring til vevene – hele kroppen blir affisert. I løpet av 2019 er det publisert noen interessante oversiktsartikler om vitamin K2. De tar for seg både veldokumenterte effekter og effekter som trenger mer dokumentasjon. Dette nyhetsbrevet er basert på en artikkel av Leon Schurgers og medarbeidere fra Maastricht i Nederland og Chris Masterjohn, amerikaner, som skriver om K2 og andre vitaminer på sin nettside. Forfatterne påpeker at vitamin K2, MK-7, er mer effektiv enn vitamin K1 – viktig å tenke på når man kjøper kosttilskudd.

Helsegevinster av vitamin K2 på hjerte- og karsystemet: K2 sikrer at kalsium ikke ender opp i uønskede steder i kroppen som  f.eks i blodåreveggene. Forkalkning av bløtvev er en aktiv prosess og studier har vist at høyt inntak av K2 kan beskytte og kan til og med reversere forkalkning i åreveggene.  Det er Matrix Gla-protein, MGP, som gjør jobben. MGP må aktiveres av vitamin K2 for å starte med å fjerne kalsium fra veggene. Nyrepasienter har ofte forkalkning i bløtvev. Kliniske studier har vist at nyrepasienter også har vitamin K2-mangel. Det pågår flere studier for å evaluere om tilskudd av vitamin K2 kan redusere forkalkning av bløtvev i både i hjerte og nyrer.

Helsegevinster av vitamin K2 på skjelett og tenner:
Vitamin K2 er kjent for å bidra til et sterkere skjelett.   I Japan hvor man spiser store mengder K2 i form av matretten natto, er det vist en tydelig sammenheng mellom inntak av K2 og hyppigheten av benskjørhet. Et klinisk studium med eldre kvinner i Nederland har vist  at K2 fører til bedre benkvalitet. Det er det K2-avhengige proteinet osteocalcin, OC, som bl.a. sørger for at kalsium inkorporeres i skjelettet (NB: vitamin K2 samarbeider med vitamin D i benvev!)  Det pågår flere studier som forhåpentligvis kan dokumentere effekten på benkvalitet. Vitamin K2 har også vist seg å ha en tilsvarende gunstig effekt på tenner.

Helsegevinster av vitamin K2 på immunsystemet: Flere studier, i humane celler, har vist at vitamin K2 demper betennelsen. Vitamin K2 er også en antioksidant som bidrar til effekten av betennelseshemming. Mer forskning pågår.

Helsegevinster av vitamin K2 på diabetes: Kliniske studier har vist at inntak av vitamin K2 over tid økte insulinfølsomheten  i pasienter med diabetes type II. Det forskes på å avdekke mekanismene.

Helsegevinster av vitamin K2 på kreft: Mange studier har vist at K2 har en hemmende effekt på flere typer av kreftceller.  K2 fører til at kreftcellene dør (apoptose – programmert celledød). Behandling av kreft er komplisert og kreft er ikke én sykdom. Det nødvendig med kliniske studier for å påvise effekter.

Helsegevinster av vitamin K2 på nevrologiske sykdommer – hjernen: Vitamin K2 er svært fettløselig og passerer blod-hjerne-barrieren. Mange K2-avhengige proteiner som inngår i hjernens funksjoner er påvist.  Man tror at K2 har en beskyttende effekt på nevroner i hjernen og kan ha betydning ved flere alvorlige sykdommer som Parkinsons sykdom. Forhåpentligvis vil det komme  studier som kan dokumentere dette.   

Helsegevinster av vitamin K2 på energiapparatet i cellene – mitokondriene: Studier har vist at vitamin K2 er gir økt kapasitet til cellenes energiapparat og er en god antioksidant. Studier i sportsfolk tyder på at inntak av vitamin K2 fører til mindre melkesyre i musklene.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30791399 

https://chrismasterjohnphd.com/blog/2016/12/09/the-ultimate-vitamin-k2-resource/

Det er trygt å spise K2

Den amerikanske farmakopé har gjort en sikkerhetsvurdering av MK-7 basert på kliniske data og dyrestudier. De har ikke funnet rapportert noen bivirkninger av MK-7. Med en svært konservativ sikkerhetsmargin konkluderer med at 6 µg/kg/dag er trygt å spise. Veier du 60 kg så tilsvarer dette 360 µg/kg/dag. Trolig kan spise mye høyere dose – basert på nyere kliniske studier.

 https://academic.oup.com/nutritionreviews/article/75/7/553/3859571 

Bestill K2 online her

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *