Den økende viktigheten av vitamin K2

Viktigheten av vitamin K2 ble diskutert i webinaret vi deltok i på onsdag.

Jeg deltok i et eksepertpanel i et webinar om viktigheten av vitamin K2 i regi av Nutra Ingredients (https://www.nutraingredients.com)

THE K2 FORUM: THE GROWING IMPORTANCE OF VITAMIN K2

Ekspertpanel:

  • Brian McFarlin, PhD, Associate Professor, University of North Texas; USA – interessert i yteevne hos idrettsutøvere og sportfolk- mener vitamin K2, MK-7, kan  gi bedre okygenopptak i muskler.
  • Katarzyna Maresz, PhD, President, International Health & Science Foundation; Polen – interessert i betydningen av vitamin K2 for barns helse.
  • Leon J Schurgers, Professor of Biochemistry of Vascular Calcification, Maastricht University; Nederland  –  har  forsket svært lenge på betydningen av vitamin K2, MK-7, for å hindre forkalkning i blodårer og hjerteklaffer. Professor Schurgers er «Mr. K2» i forskningsverden.
  • Mona Møller, PhD, CEO, Axial Vita AS, Norge – interessert i betydningen av vitamin K2 for å forebygge sykdom i friske personer.

Webinaret  varte i 60 minutter og det var 400 deltakere.

“Briefly, give an overview of the established benefits of vitamin K2 and recent scientific developments.”

Professor Schurgers ga en generell introduksjon til vitamin K2. Han nevnte at vitamin K er en familie av vitaminer; fyllokinon, vitamin K1 og vitamin K2 som består av en rekke såkallte menakinoner, hvorav  menakinon-4 (MK-4) og menakinon-7 (MK-7) er de som er best studert.  De ulike vitamin K har forskjellig sidekjede og det er det som gjør at de har ulik biologisk effekt.  MK-7 har best biotilgjengelighet i mennesker og det vitaminet som har best effekt i lave doser. Vitamin K1 er registrert som legemiddel og gis som en engangsdose til alle nyfødt for å hindre blødninger.

Vitamin K er viktig for koagulering av blod,  for å sikre et sterkt skjelett og hindre forkalkninger i blodårene. Det forskes mye i dag for å dokumentere viktigheten av vitamin K2 for å hindre forkalkninger av hjerte og bløtvev som blodårer. Professor Schurgers er involvert i mange studier hvor de studerer effekten av MK-7 for å hindre kalsifisering av hjerte/kar hos syke mennesker.

Exactly why do you think the benefits of vitamin K2 remain relatively unrecognized in public health circles? 
Katarzyna Maresz svarte at historisk sett er vitamin K benyttet  for å hindre blødninger  for dem som går på Marevan. Man kan gi vitamin K for å stoppe uønsket blødning.  På begynnelsen av  dette århundre var det lite dokumentasjon på betydningen av vitamin K2 for skjelett og hjerte/kar.   Det er først siden starten på dette århundre at forskningen på andre effekter av vitamin K, og spesielt K2, har fått større fokus. Det er viktig å gjøre helsepersonell oppmerksom på viktigheten av vitamin K2, og hvordan den bidrar til bedre helse på flere områder.

“What can be done in terms of educating health practitioners?”

Panelet mente man må publisere mer både vitenskapelig og populærvitenskapelig artikler. Omtale i mediene generelt er viktig for å gjøre helsepersonell  oppmerksomme på MK-7. Man må også få oppmerksomhet hos sentrale personer i forskningsverden som kan være pådrivere for å få støtte til denne forskningen. Man må starte flere kliniske studier (med kontrollgrupper).

What can be done in other areas, influencing governments, public health authorities, and other bodies such as the European Union, to raise awareness of the vitamin’s importance?”

Dette er sannsynligvis den største og vanskeligste oppgaven. Igjen, panelet mente det trengs flere store studier med kontrollgruppe som viser viktigheten av vitamin K2. Et svært viktig område er forkalkning av bløtvev, hvor mange studier har vist at vitamin K2 kan ha en gunstig rolle. Man bør derfor gjøre studier i befolkningsgrupper som har større riskiko for forkalkninger i hjerte og kar. Det bør etableres større faglige samarbeid hvor man kan søke forskningsmidler bl.a. midler fra EU for å dokumentere effekter.  Dersom man får positive resultater vil det bidra til mer fokus på vitamin K2 området, det vil bli lettere å få finansiering –en positiv spiral.

Dersom man lykkes med å få myndighetene til å erkjenne at vitamin K2 kan forebygge sykdom, så vil  samfunnet trolig kunne spare store penger på helsebudsjettene.

 Bestill K2 online her

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *