Mot betennelsen

Vitamin K2 og effekt på betennelser

Kroniske betennelser kan blant annet føre til utvikling av hjerte- og karsykdom. En japansk gruppe publiserte nylig en oversiktsartikkel hvor de påpeker at vitamin K er viktig for å dempe betennelser (dette er ikke nytt, men viktig å repetere!). Forskerne viser til studier hvor både vitamin K1 og K2 tydelig hemmer betennelser og  betennelsesreaksjoner. Min kommentar er at forsøk i …

K2NOR mot benbrudd

K2 styrker skjelettet og forebygger benbrudd hos kvinner

En ny interessant artikkel fra Japan om skjelettet til kvinner, og som tar for seg sammenheng mellom inntak av vitamin K2 og hyppighet av benbrudd hos kvinner.Vitamin K2 forebygger benbrudd hos kvinner. Tidligere har det vært publisert flere studier som viser at inntak av vitamin K2 eller den japanske matretten natto gir et sterkere skjelett både hos kvinner og menn. Knapen-studiet …

Helsegevinster av vitamin K2

Helsegevinster av vitamin K2

Helsegevinster av vitamin K2 Beskyttende effekt av K2 på forkalkning av bløtvev er det som har hatt størst fokus i 2019. Tenk bare på  blodårer og hva som skjer om de ikke er i stand til å transportere tilstekkelig med næring til vevene – hele kroppen blir affisert. I løpet av 2019 er det publisert noen interessante oversiktsartikler om vitamin …

Les om boken “Alder ingen hindring” i Helsemagasinet VOF

Boken “Alder ingen hindring” har blitt omtalt i Helsemagasinet VOF Dr.philos. Mona E. Møller har skrevet en oversiktlig, liten bok om effekten av vitamin K2 kalt “Alder ingen hindring”. Forfatteren er både sivilingeniør og biokjemiker og har en doktorgrad i toksikologi fra UiO. Hun har jobbet med vitamin K2 i omkring 10 år, vært forskningsleder ved Norsk Hydro og gjesteforsker …

Den økende viktigheten av vitamin K2

Viktigheten av vitamin K2 ble diskutert i webinaret vi deltok i på onsdag. Jeg deltok i et eksepertpanel i et webinar om viktigheten av vitamin K2 i regi av Nutra Ingredients (https://www.nutraingredients.com) THE K2 FORUM: THE GROWING IMPORTANCE OF VITAMIN K2 Ekspertpanel: Brian McFarlin, PhD, Associate Professor, University of North Texas; USA – interessert i yteevne hos idrettsutøvere og sportfolk- …

Bruce Ames – en test for å identifisere farlige stoffer

På midten av 1970-tallet utviklet Bruce Ames ved University of Berkley, California er bakterietest for enkelt å kunne påvise stoffer i miljøet som kunne endre arvestoffet (genene). ( Et mutagen = et stoff som kan endre gener.) Ames mente at forbindelser som var positive i bakerietesten (mutagene), potensielt også kunne endre arvestoffet hos mennesker. Fordi det er en nær sammenheng …

Mangel på vitamin D og K kan gi høyere blodtrykk

For å forsøke  å kartlegge betydning av vitaminene D og K for blodtrykket har forskere i Nederland studert en gruppe  på ca 400 mennesker i Amsterdam i aldersgruppen 55 -65 år.  Man målte vitamin D konsentrasjonen i blodet (egentlig 25-hydroksy-vitamin D som er en forløper til vitamin D). Som mål på vitamin K mengden i blodet målte man en biomarkør, …

Lavt vitamin K-nivå kan øke risikoen for hjerte- og karsykdom

Vitamin K-mangel knyttet til risiko for hjerte-kar sykdom – ny studie En ny amerikansk studie viser  at  lavt nivå av vitamin K i blodet øker risiko for hjerte-karsykdom i en multi-etnisk gruppe på  709 middelealdrende personer som ble obervert i 11 år.  Man  målte et vitamin K-avhengig protein i blodet. Mengden inaktiv protein  var et uttrykk for vitamin K-status (høyt …